MENU
WŁADZE, STRUKTURA
PRAWO
FINANSE
IZBY LEKARSKIE
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
    XXVIII Okręgowy Zjazdu Lekarzy i Dentystów
 
Uchwała Nr 224/XX/ 2010 Okręgowej Rady Lekarskiej w Tarnowie z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie : ustalenia terminu i miejsca XXVIII Okręgowego Sprawozdawczego Zjazdu Lekarzy i Lekarzy Dentystów w Tarnowie.

Na podstawie art.22 ust.1 ustawy z dnia 17 maja 1989r. o izbach lekarskich ( Dz. U. nr 30 poz. 158 z późn. zm.) Okręgowa Rada Lekarska w Tarnowie uchwala co następuje:

§ 1. Okręgowa Rada Lekarska ustala termin XXVIII Okręgowego Sprawozdawczego Zjazdu Lekarzy i Lekarzy Dentystów w Tarnowie na dzień 19 marca 2010r. Obrady Okręgowego Zjazdu Lekarzy i Lekarzy Dentystów odbędą się w Szpitalu Wojewódzkim im. św. Łukasza w Tarnowie, ul. Lwowska 178a Rozpoczęcie obrad ustala się na godz. 09.00

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz ORL                                                                                          Prezes ORL
 
     MENU
Prawo wykonywania zawodu
Ustawa o działaności leczniczej a praktyki lekarskie
Ubezpieczenia lekarzy i lekarzy dentystów
Lekarski Egzamin Państwowy
Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Państwowy
Staże podyplomowe
XXVIII Okręgowy Zjazdu Lekarzy i Dentystów